dimecres, de gener 04, 2006

El focus d'atenció

Kathke Katu

Llums,
càmera,
i ...

Acció!

velisnolis-a-gmail-punt-com