dissabte, d’octubre 15, 2005

El que la vida ens depara

A. Dubois

Estirada al llit,
panteixant encara,
pensaments en veu alta:
...
Contra qui hauré d'estimar ara?

velisnolis-a-gmail-punt-com