dimarts, de maig 31, 2005

Show must go on (next stage)

Jo?
El que t'atrau de mi és la meva
inconcreció biològica.
El satisfer
aquesta curiositat teva,
tan primària, tan zoològica.
...
A mi ja m'està bé

velisnolis-a-gmail-punt-com