dijous, d’abril 28, 2005

Un clau treu un altre clau

Tennessee
La vida ja no seu a una cadira,
ni et somriu
amb posat de concubina
de color de cendra,
amb vestit llarg
i posat trist.
I brilles de llums infinites,
decidida a fer-te veure,
a reconciliar-te amb el destí,
amb els ulls que et van traïr.

(Teva és la nit)

velisnolis-a-gmail-punt-com